21. yüzyılın zorluklarını karşılamak için çalışıyoruz!

Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen, Erken Çocukluk Döneminde Sosyal ve Duygusal Beceri Gelişimi Projesi (SESDECE) okulöncesi ve ilkokula ilk defa başlayacak olan öğrencilerimizin okula uyum ve adaptasyon süreçlerini düzenleyerek kolaylaştırmak, pandemiden kaynaklanan olası problemleri belirlemek ve problemlerin önüne geçerek çocuklarımızın 21.yy becerilerinin en önemli dayanağı olan sosyal ve duygusal yeterlilikleri kazanması kapsamında Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir. Uludağ Üniversitesi ile birlikte Birleşik krallık ve Litvanya’dan iki okul öncesi kurumu, Macaristan ve İtalya’dan iki ilkokulun stratejik ortak olarak yer aldığı proje 24 ay sürecek.

Bugünün çocukları, modern hayatta başarılı olmak için dengeli bir bilişsel, sosyal ve duygusal becerilere ihtiyaç duymaktadır. Hedeflere ulaşma, başkalarıyla etkili bir şekilde çalışma ve duyguları yönetme kapasiteleri, 21. yüzyılın zorluklarını karşılamak için gerekli olmaktadır.

İnsanlar hayatları boyunca edindikleri tüm davranış biçimlerinin %70 ini 0-6 yaş döneminde kazanırlar. Gelişimin çok hızlı olduğu bu dönemde çocuk çevresinde yaşanan olaylara karşı çok duyarlıdır. Çocuğun ilk öğretmeni de okulu da Ailedir. Çocukların %68’i ilk defa ailelerinden ayrıldıkları, okula başlama süreçlerinde çocukların kaygı ve stres düzeyleri çok yüksek seviyelere ulaştığı görülmektedir. Çocukların %27 si ailelerin veya dezavantajların yarattığı sosyal ve duygusal problemler ile okula başlamaktadırlar. Ayrıca dijital teknoloji kullanım alanlarının çoğalması ve özellikle de çocukların günlük yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi, dış mekân oyun alanlarının giderek azalmasının çocuklar üzerinde olumsuz sosyal ve duygusal etkilere neden olmaktadır. Sosyal ve Duygusal becerilerinin eksik olması ya da gelişmemiş olması durumu ise akademik performans düşüklüğü, okulu bırakma oranında artış, devamsızlık sorunu, disiplin sorunları gibi olumsuz sonuçlarla ilişkilendirilmiştir.

SESDECE projesi olası sosyal ve duygusal problemlerin önüne geçmek için; çocukların okula uyum sürecinde, yaratıcı drama yöntemi ve hikâyeleri bütünleştirerek bir uyum haftası programı sunmaktadır. Okul, Aile ve Öğretmenlere yönelik bir rehber program oluşturarak okul, aile ve öğretmenler arasında koordinasyonu sağlamayı hedeflemektedir.

Uygulama okullarında Sosyal ve Duygusal Problemler tanımlanarak belirlenecek ve bu problemlerin olumlu becerilere dönüştürülmesine yönelik hikayeler seçilecektir. Seçilen hikayeler ise Yaratıcı Drama yöntemi ile beceri atölyelerine dönüştürülecektir. Bu atölyelerin çıktıları öğretmen ve ailelere yönelik rehber kitaplara dönüştürülecektir.

Ailelere yönelik okula uyum sürecinde yaşanabilecek kaygı, ayrılık ve bağlanma problemlerine yönelik örnek etkinlikler ile rehber kitap oluşturulacaktır.

Projenin hedef grup öğrenciler üzerindeki etkisi ise çocukların; okula kolay bir şekilde uyum sağlayarak okula karşı kaygı ve endişelerinin ortadan kaldırılması, olası sosyal ve duygusal problemlerinin önüne geçilerek kendine güvenen, iletişimden korkmayan, empati kurabilen, duygularını anlayarak doğru ifade edebilen, arkadaşlarına karşı saygılı ve paylaşımcı bir tutum sergileyebilen beceri geliştirmeleri ve akademik açıdan yaşam ve gelişimlerinde başarılı bireyler olmalarının sağlanmasıdır.

Öğretmenlerimiz üzerindeki etkisi ise yaratıcı drama ve sosyal/duygusal beceriler alanında uzmanlaşmaları ve mesleki yeterliliklerini geliştirmeleridir. Ortak okulların ise örnek kurumlar olarak bölgesel anlamda liderlik yapmalarıdır. Bir çocuğu yaşama hazırlamanın en iyi yolunun hem okulda hem de aile ortamlarında ve hizmetlerinde ilk yıllarda optimal sosyal, duygusal ve öğrenme deneyimlerine ve ortamlarına sahip olmasını sağlamaktır. Proje, akademik başarılara ulaşmak için, önce iyi bir başlangıç ve okula uyum ortamlarını sunar. Çocukları, ebeveynleri, öğretmenleri ve okulları sosyal ve duygusal uyum için geliştirir. Projenin uzun vadede hedefi ise, mutlu çocuklar, mutlu aileler, mutlu okullar ile mutlu toplumlar yaratılmasına destek olacaktır.

  1. 1.LTT Hakkında (Fotoğrafları Kaunas klasörünün içerisinde)

Projenin ilk etkinliği 4-9 Kasım tarihleri arasında Litvanya’nın Kaunas şehrinde 5 ülkeden ortak kurumlarda görev yapan Psikologlar, Okul Yöneticileri ve Okul öncesi öğretmenleri ile 24 eğitimcinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara proje hareketliliği ile ilgili ön test uygulandı. Ön testin uygulanmasından sonra Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi Şube Müdürü Sn. Harun Öz ve proje koordinatörü tarafından SESDECE Projesinin tanıtımı ve içeriği ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Figen Akça tarafından erken çocukluk döneminde sosyal/duygusal problemler nelerdir, nasıl tanımlanır üzerine bir sunum gerçekleştirildi. Sunumların ardından buz kırma etkinlikleri kapsamında ülkelerden gelen ekipler arasında tanışma, iletişim ve etkileşim çalışmaları yaratıcı drama yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi.

Hareketliliğin 2., 3., ve 4.günlerinde iki ayrı oturumlar yürütüldü. Sabah oturumlarında Dr. Nuray Koç ve Dr. Şehnaz Sungurtekin tarafından yaratıcı drama atölyeleri gerçekleştirildi. Yaratıcı drama yöntemi içerisinde yer alan hikâyeden dramaya, dans ve devinimden dramaya, oyundan dramaya temelinde sosyal gelişim ve duygusal gelişim alanlarını kapsayan kendi duygularını fark etme, başkalarının duygularını anlamaları üzerine deneyimsel öğrenmeler çalışıldı. Öğleden sonra yürütülen oturumlarda karışık ülke takımları ile masalar oluşturuldu. Bu masalarda okulöncesi dönemde ortak kurumların ülkelerinde uyguladıkları okula uyum/adaptasyon süreçlerinin ve iyi uygulamalarının sunumları gerçekleştirildi. Bu sunumlar okulöncesi öğretmenleri, psikolog/psikolojik danışmanlar, okul yöneticileri olarak 3 ayrı alanda yürütüldü. Karışık ülke masalarında ortak kurumların temsilcileri, kendi ülkelerinde uygulanan süreçlerin benzer ve farklı yönlerini tartışarak ülkelerin okula uyum/adaptasyon süreçleri üzerine eğitim sistemlerinin uygulamalarını paylaştılar

Hareketliliğin 5. Günü Prof.Dr.Figen Akça tarafından proje sürecinde Çocuklara, Öğretmenlere ve Ebeveynlere uygulanacak anketlerin hangi aralıklarda ve nasıl uygulanacağı konularında toplantı düzenlendi.

Hareketliliğin 6.gününde proje uygulama ve yönetimi, yaygınlaştırma ve bütçe konularında izleme toplantısı gerçekleştirildi. Katılımcılara hareketlilik son testi uygulanarak katıldıkları etkinlikler ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

Yapılan ön ve son ölçüm sonuçlarına göre katılımcılarımızın %70i ilk defa bir Erasmus+ hareketliliğine katılmakta ve Erasmus+ programları hakkında ortalama düzeyin altında bilgi sahibi oldukları görülmektedir. Hareketlilik katılımcılarımız yaratıcı drama yöntemi hakkında çok az bilgi düzeyine sahip olmakla birlikte, katılımcıların %84 ü ise ilk defa bir yaratıcı drama atölyesine katıldılar. Katılımcılar sosyal ve duygusal, problemler ve becerilerin tanımlanması düzeyinde kendilerini oldukça yetkin görmekte, okul adaptasyon sürecinde ve aileler ile işbirliği konularında da çok iyi olduklarını belirtmişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir