Demokrat Zafer

BAŞKAN ACAR, “YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ YÖNETMELİKTE O HÜKÜM KANUNA AYKIRIDIR”

BAŞKAN ACAR, “YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ YÖNETMELİKTE O HÜKÜM KANUNA AYKIRIDIR”

EBS Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, yeni yürürlüğe giren MEB Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Acar, yönetmelikte bazı hükümlerin Öğretmenlik Meslek Kanunu’na aykırı olduğu ifade ederek, “Eşit olmayan ve adaletsiz sonuçlar üretebilecek bir belirsizlik alanı oluşturulmuştur.” dedi

Başkan Acar açıklamasında, “Yönetmelikte öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanların uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik eğitim programına başvuru yapabileceği düzenlenmek istenilmektedir. Ancak bu hüküm, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 6. maddesine aykırıdır. Diğer yandan Uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik için gerekli görülen mesleki gelişim alanı çalışmalarının niteliğinin ve içeriğinin tek elden, Millî Eğitim Bakanlığı eliyle yürütülmesi daha sağlıklı sonuçlar üretebilirdi.” ifadelerine yer verdi.

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği, 12.5.2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“YÖNETMELİĞİN 15. MADDESİ KANUNA AYKIRIDIR”

EBS’nin birçok kazanımlara imza attığının altını çizen Acar, “EBS olarak birçok yönetmeliğin yeniden değerlendirilmesi ve yürürlükten kaldırılması için girişimlerimiz oldu. Eğitimcilerimizin haklarını koruma noktasında her alanda mücadelemiz sürüyor. Bu kapsamda bugün yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanların uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik eğitim programına başvuru yapabileceği düzenlenmek istenilmektedir. Ancak bu hüküm, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 6. maddesine aykırıdır. Kanunda “en az on yıl hizmet süresi” şartı, yazılı sınava başvuruda aranmaktadır; diğer bir ifadeyle en az on yıl hizmet süresi şartı, yazılı sınav başvuru şartıdır. Buna rağmen yönetmelik taslağındaki hükümle, en az on yıl hizmet süresi olanların eğitim programına başvurabileceği hüküm altına alınmıştır; diğer bir ifadeyle en az on yıl hizmet süresi şartı, yazılı sınav öncesinde bir aşama olan eğitim programına başvurabilme şartı hâline getirilmiştir. Bu durumda en az on yıl hizmet süresi bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler, yazılı sınav duyurusu yapılmasına rağmen eğitim programına başvuruda bulunamadıkları için programı tamamlayamayacaklarından sınava katılma hakları ellerinden alınmış olacaktır. Özetle, yönetmeliğin 15. maddesinin ikinci fıkrası, kanunun 6. maddesine aykırıdır.”

“ADALETSİZ SONUÇLAR ÜRETEBİLECEK BİR BELİRSİZLİK ALANI OLUŞTURULMUŞTUR.”

“Uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik için gerekli görülen mesleki gelişim alanı çalışmalarının niteliğinin ve içeriğinin tek elden, Millî Eğitim Bakanlığı eliyle yürütülmesi daha sağlıklı sonuçlar üretebilirdi” ifadelerini kullanan Acar, son olarak şunları söyledi; yönetmeliğin “Kapsam dışındaki kurumlarda görev yapanlar” başlıklı 16. maddesinin üçüncü fırkasında yer alan, “Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacaklardan; özel öğretim kurumlarında görev yapanların mesleki gelişim alanlarına yönelik çalışmalar Bakanlıkça, Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapanların mesleki gelişim alanlarına yönelik çalışmalar ise kadrolarının bulunduğu kurumlarca belirlenir” hükmüyle Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki kamu kurumlarında görev yapanların mesleki gelişim alanlarına yönelik çalışmalarının kadrolarının bulunduğu kurumlarca belirleneceği hüküm altına alınarak, mesleki gelişim alanına yönelik çalışmalarda çok başlılık, yeknesaklıktan uzak, eşit olmayan ve adaletsiz sonuçlar üretebilecek bir belirsizlik alanı oluşturulmuştur.”

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ