Okullarımıza acilen ek bütçe tahsis edilmelidir.

“Bilindiği gibi okullarımıza tahsis edilen bütçe yetersiz geldiği için okullarımızın büyük bir çoğunluğu çok önemli giderlerini okul aile birliği üzerinden velilerin ya da bağışçıların yapmış olduğu katkılar ile yürütmektedir.” sözler Türk Eğitim-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Fatih GÜMÜŞ ve Bursa 3 Nolu Şube Başkanı Ömer IŞIKOĞLU’nun ortak açıklamasından

Türk Eğitim-Sendikası yaptığı açıklamada yardımcı personel eksikliğine dikkat çekerek; “Ancak geride bırakılan süreç içerisinde yüz yüze eğitime ara verildiği için okul aile birliklerinin gelirleri kesintiye uğradı. Bundan dolayı okullarda ciddi anlamda sıkıntılar söz konusudur. Okul iradecilerimiz birtakım iş ve işlemleri yürütmekte zorlanmaktadır. Dolayısıyla okullara ek bütçe tahsis edilmelidir.Öte yandan Bursamızda özellikle merkez ilçelerimizde mevcutları çok kalabalık olan sınıflarımız var. 60 bin öğrencisi olan şehrimizde. 35-40-50 kişilik sınıflarda salgın koşullarının gerektirdiği sosyal mesafeyi nasıl koruyacaksınız?Bursa genelinde sayısı 40 ı bulan taşınan ve yıkılan okullar için İvedilikle derslik üretilmesi gerekmektedir. Bu kadar kısa süre içerisinde yeni binalar yapılamayabilir ancak pansuman tedbir olarak kapasitesinin altında eğitim faaliyeti veren okullarımızın sınıfları, sınıf mevcudu fazla olan okullarımıza tahsis edilebilir. Böylece sınıflarda seyreltilme söz konusu olabilir.

 Hizmetli ve güvenlik personel ihtiyacı giderilmelidir.

Okullarımızda çok ciddi hizmetli ve güvenlik personel eksikliği söz konusudur. Geçen yıl  okullara tahsis edilen hizmetli personel sayısının yarısından daha azı bu sene görev yapmakta.Bu haliyle hizmetli personel sayısı okulların standart temizlik hizmetlerini yürütmekten dahi çok uzaktır. Dolayısıyla personel eksikliğinin bulunduğu tek bir okul kalmamalıdır. Şayet siz personel sayısını artırmazsanız, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı kılavuzdaki salgın tedbirlerini nasıl uygulayacaksınız? Bu minvalde Milli Eğitim Bakanlığı’nın ivedilikle güvenlik ve hizmetli personel eksikliğini gidermesi gerekmektedir.Şuan okullarımızda çok ciddi güvenlik zaafiyeti olmasının yanı sıra pandemi dönemi kurallarından hes kodu sorgulama ve ateş ölçme gibi işemleri bile yapacak görevli bulunmamaktadır.

Ders süreleri 30 dakikaya düşürülmelidir.

Bunun yanı sıra ders ve teneffüs süreleri de yeniden düzenlenmelidir. Hatırlanacağı üzere uzaktan eğitimde süresi 30 dakikaydı. Bunun devam ettirilmesi talebinde bulunduk. Sınıflarımızın sık sık havalandırılması gerekiyor. İkili eğitim yapan okullarımızdaki devre aralarının buna göre ayarlanması lazım. Bunlar belki küçük tedbirler olarak görülebilir ama işlevi açısından çok etkin tedbirlerdir.” ifadelerini kullandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir