Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem kaçınılmazdır.

Güçlendirilmiş Parlementer Sistem modeli ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Gelecek Partisi Bursa İl Başkanı Alpaslan Yıldız bütün gücün tek kişide toplandığı Başkanlık sistemi ile Türkiye’nin yükünün daha fazla taşınamayacağını bu nedenle Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem modeline geçişin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem modelinin 17/11/2020 tarihinde ilk defa Gelecek Partisi tarafından yazılı bir metin haline getirilerek kamuoyu ve diğer partilerin dikkatine sunulduğunu hatırlatan Yıldız, bu kapsamda konu ile ilgili Genel Merkez tarafından eğitim ve kamu oyunu bilgilendirme sunum Toplantıları yapıldığını ifade etti. Bursa, Bayburt, Kayseri, Samsun il ve ilçe Teşkilatları ile önceki gün zoom üzerinden bir araya gelen Gelecek Partisi Genel Başkan Yrd. Ali Pulcu ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yrd. Prof. Dr. Serap Yazıcı ‘nın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem modelini bütün yönleri ile anlattıklarını da ifade eden Yıldız, “Başkanlık sistemi Türkiye’nin yükünü taşıyamıyor Türkiye için en uygun modelin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemdir” dedi. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem modeli ile ilgili özet bilgi veren Yıldız “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Türkiye’nin geleceği ve tam bir demokrasi için kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

TAM DEMOKRASİ İÇİN GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşıyız. Çünkü bu sistem, yönetimde kişiselliğe ve keyfîliğe yol açmış; cumhurbaşkanına yasama, yürütme ve yargı alanını kuşatacak çok geniş ve denetimsiz yetkiler tanıyarak otoriter bir yönetim yaratmıştır.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi :
1. Yürütmeyi tek şahsın kişiselleşmiş yönetimi haline getirmiş,
2. OHAL ilan etme yetkisi ve OHAL Kararnameleri Cumhurbaşkanına aşırı ve denetimsiz Bir Güç Aktarmış,
3. Cumhurbaşkanına kanunları veto yetkisi tanımış,
4. Meclisin denetim mekanizmalarından olan sözlü soru yetkisini ilga etmiş,
5. Gensoruyu ilga etmiş,
6. Meclis Soruşturmasını etkisiz ve imkânsız kılmış,
7. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin alanını genişletmiş,
8. Meclisin Bütçe Kanununu kabul yetkisini ortadan kaldırmış’tir.
GÜÇLENDiRiLMiŞ PARLAMENTER SiSTEM ÖNERiMiZLE GEÇMiŞE DÖNMEYi REDDEDiYORUZ.!
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerimizle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini sona erdirirken geçmişin problemlerine geri dönmeyeceğimizi, kuvvetler ayrılığı ve hukuk devleti esasına dayanan yeni bir parlamenter demokrasiyi inşa edeceğimizi beyan ediyoruz.
Bu çerçevede, reform önerimiz, çoğunlukçuluğu, dışlayıcılığı, keyfîliği reddederek çoğulculuğa dayanan, toplumun tüm kesimlerini kapsayan, hukukun üstünlüğü ile sınırlanmış bir hükûmet sistemini hedeflemektedir.
Reform önerimiz, Cumhurbaşkanlığı makamının ve bürokratik kurumların siyaset üzerinde bir vesayet makamı olarak tasavvur edilmesini reddediyor. 1924 Anayasasının denetimsiz yürütme ile 1961’ile 1982 Anayasalarının denetim adı altında milli irade üzerinde vesayet kuran anlayışlarını geride bırakarak, hukuki denetime tabi ancak vesayeti reddeden güçlü ve etkin bir siyaset ve iktidar perspektifini benimsiyoruz.
Meclisin seçeceği sınırlı ve sembolik yetkileri haiz cumhurbaşkanının, yasama ve yürütme organları arasında kolaylaştırıcı bir rol üstlenerek parlamenter sürece işlerlik kazandıran bir aktör olması gerektiğini savunuyoruz.
GÜÇLENDiRiLMiŞ PARLAMENTER SiSTEM ÖNERiMiZ
Partimiz, parlamenter sistemin temel unsurlarını kabul edecek; Meclisin seçeceği cumhurbaşkanı, tarafsız, yetkisiz ve sorumsuz kılınacak; yürütme alanındaki gerçek yetkiler başbakan ve bakanlar kuruluna verilecektir
NEYİ GÜÇLENDiRiYORUZ?
1. Parlamenter sürecin kilitlenmesini önleyecek mekanizmalar sunarak sistemin karar alma yeteneğini güçlendiriyoruz.
a) Güvenoyunda basit çoğunluğu, hükümet düşürmede nitelikli çoğunluğu arıyoruz.
b) Gensoru Mekanizmasını Yapıcı Güvensizlik Oyu ile birleştiriyoruz.
c) Cumhurbaşkanlığı seçiminin krize dönüşmemesini teminat altına alıyoruz.
2. Yürütmenin içerisinde Başbakan ve Bakanlar Kurulunu Güçlendiriyoruz.
3. Parlamentoyu güçlendiriyoruz.
4. Seçim Kanununda değişiklik yaparak yüzde 10 barajını kaldırmayı vadediyoruz. Böylece Demokratik temsili güçlendiriyoruz.
5. Kuvvetler Ayrılığını, Hukuk Devletini ve Yargının Bağımsızlığını güçlendiriyoruz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir